Arbovoorzieningen
De belastingdienst erkent stoelmassage op de werkplek als arbo-voorziening. Dit betekent dat de stoelmassage onbelast ter beschikking gesteld kan worden aan de medewerkers:

Voor de arboregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft als werkgever een arboplan
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
  • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Werkkostenregeling
Stoelmassage kan ook opgenomen worden onder de nieuwe werkkostenregeling.
Raadpleeg voor meer informatie het handboek loonheffingen van de belastingdienst, hoofdstuk 20.